Međuetnički program 

razmjene mladih


                                  Više...

Udruženje građana “PONS” Bijeljina
Kuća “Duga”
Beogradska 38
76300 Bijeljina
Tel./Fax:+387-55-250 540
e-mail:
pons@teol.net

Ko smo mi

line

Udruženje građana “Pons” je lokalna nevladina organizacija iz Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bijeljini.

"Pons" (most na latinskom) je osnovan juna 2002. godine od strane osoblja südost Europa Kultur e.V . iz Berlina zaposlenog na projektu "Nada - danas i sutra" koji je imao za cilj jačanje demokratije i ljudskih prava u oba entiteta.

Da bi iskoristili vještine i iskustvo stečeno tokom rada u südostu i da bi ostali prisutni sa svojim aktivnostima i po završetku sü dostovog projekta osnovana je lokalna organizacija Pons.

Sjedište Udruženja građana “Pons” je u Bijeljini, u kući “Duga” koju je Freudenberg fondacija donirala Organizaciji žena Lara i našoj organizaciji na zajedničko korištenje.

Međutim, članovi Pons-a takođe žive i rade širom BiH te smo u mogućnosti da sa lakoćom realizujemo projekte na širem geografskom području.

Zahvaljujući stečenom iskustvu mi smo postigli sledeće:

- Postali smo svjesni potreba društva i načina prevazilaženja pojedinih problema
- Uspostavili smo mrežu kontakata sa međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama kao i sa lokalnim organizacijama i institucijama
- Naši članovi su dobro obučeni u svim aspektima rada na projektima. Neki od njih su i obučeni treneri